Make your own free website on Tripod.com

Studio delľarte je nezávislá divadelní společnost a je registrováno jako občanské sdružení u MV ČR od roku 1992. Fakticky však existuje a pracuje v Českých Budějovicích od roku 1990.


Představení našeho Studia dell'arte jsou určena pro široký divácký okruh. Uvádíme jak pohádky pro nejmenší děti, tak pouliční představení i večerní inscenace pro dospělé publikum.

Některé naše hry jsou vhodné i k exteriérovým produkcím v zajímavých lokalitách - historické objekty, zámecké zahrady i městská prostranství. Mohou být hrány také jako doplnění městských historických - či jiných slavností.


Právě pro tento případ jsme si pořídili divadelní ŠAPITO, které nejenže skryje diváky, především ale upoutá pozornost a ozvláštní jakékoliv městské (či vesnické) zákoutí.


Jinak nás můžete vidět v našem vlastním divadle, které se nachází v Českých Budějovicích v tržnici IGY a jmenuje se Divadlo Pod čepicí.


Divadlo Pod čepicí pracuje jako scéna stagionového typu - kromě vystoupení Studia dell'arte, které tvoří základ repertoáru, pořádá také alternativní koncerty, přednášky a výstavy renomovaných i začínajících výtvarníků


Představujeme se

Stanislava Kočvarová - herečka

Sylva Malinková - herečka

Kateřina Melenová - režisérka a výtvarnice

Základní tým studia dell'arte: